Materiały budowlane w Lublinie

Plastimul 2K Super

PLASTIMUL 2K SUPER jest to wysokoelastyczna, dwukomponentowa,bitumiczna emulsja hydroizolacyjna z dodatkiem kulek polistyrenowych.
Preparat ten stosuje się  do wykonywania hydroizolacji pionowych oraz poziomych powierzchni betonowych bądź z cegły, które są poddane oddziaływaniu obciążeń dynamicznych, jak również w niskiej temperaturze oraz w warunkach wysokiej wilgotności.

Plastimul 2K Super nie zawiera rozpuszczalnika, ma natomiast dodatek kulek polistyrenowych i spoiwa hydraulicznego.

Jak przygotować mieszankę?

W tym celu trzeba wsypać spoiwo do emulsji bitumicznej następnie dokładnie wymieszać, stosując mieszadło oraz wiertarkę wolnoobrotową. Preparat nakładamy przy użyciu pacy gładkiej lub ząbkowanej. Dzięki obecności spoiwa mieszanka ta szybko wysycha i tworzy powłokę wodoszczelną o właściwościach elastycznych.

Zużycie
0,75 kg/m2 na 1 mm grubości warstwy, w zależności od rodzaju podłoża.

Opakowania
pojemniki 21,7 kg
komponent A: 15,7 kg
komponent B: 6 kg.