Materiały budowlane w Lublinie

PLANITOP 400

PLANITOP 400  jest to szybkosprawna tiksotropowa zaprawa, o regulowanym skurczu przeznaczona do wykonywania napraw
powierzchniowych. Stosowana jest w zakresie grubości warstwy od 1 do 40 mm.  Zaprawa ta składa się ze spoiwa cementowego, drobnego wypełniacza a także dodatków i domieszek modyfikujących.

Zaprawa Planitop 400  jest stosowana jest do napraw elementów konstrukcji żelbetowych, lokalnych napraw posadzek, wykonywania faset,  reprofilacji powierzchni czołowych płyt balkonowych, gzymsów, uszkodzonych narożników, belek oraz  słupów.

Jak przygotować do użycia?

Mieszankę przygotowuje się, dodając do zawartości worka 25 kg wodę w ilości 3,75-4 l.

Należy pamiętać aby tak przygotowaną zaprawę zużyć w ciągu 10 minut, nakładając kielnią lub pacą na podłoże nośne, czyste, które jest pozbawione części luźno związanych i zanieczyszczeń obniżających adhezję.

Przed aplikacją podłoże trzeba zwilżyć wodą.
Grubość jednorazowo nakładanej warstwy może wynosić do 40 mm.
Zaletą jest to iż naprawiane powierzchnie mogą być poddane obciążeniom już po kilku godzinach od aplikacji zaprawy.

Zaprawa Planitop 400 odpowiada wymaganiom normy PN-EN 1504-3 w zakresie klasy R3 wyrobów przeznaczonych do napraw  konstrukcyjnych.

.
Zużycie
18,5 kg/m2 na 10 mm grubości.

Opakowania
worki 25 kg i opakowania kartonowe zawierające 4 woreczki po 5 kg.