Materiały budowlane w Lublinie

Mapei Mapeklej Extra Klej cementowy do płytek

Mapeklej Extra jest suchą mieszanką cementu, piasku, żywic i specjalnie dobranych spoiw co po zmieszaniu z wodą tworzy łatwą do nakładania i bardzo przyczepną do podłoża i płytek cienkowarstwową zaprawę klejącą. Bez skurczowe wysychanie pozwala kleić Mapeklejem Extra płytki ceramiczne małego i średniego formatu na typowych podłożach budowlanych wewnątrz i na zewnątrz budynków. Po wyschnięciu staje się wodoodporny i mrozodporny. Klej ten według normy PN-EN 12004 jest klejem cementowym (klasa C) o normalnych parametrach (klasa 1). Przed użyciem chłonne podłoża należy zagruntować gruntem Primer G. Możliwe też jest klejenie nim płyt styropianowych.

Temperatura stosowania – od 5 do 40 stopni C
Wydajność – w zależności od grubości warstwy 2kg do 5kg / m2
Czas zachowania właściwości roboczych – 6 – 8 godziny
Czas schnięcia otwartego – 15 minut
Czas korygowalności płytki – 30 minut
Spoinowanie na ścianie – po 3 – 6 godzinach
Spoinowanie na podłodze – po 24 godzinach
Obciążenie ruchem pieszym – po 24 godzinach
Pełne wyschniecie – po 14 dniach
Opakowania – worki 25 kg
Przechowywanie – 12 miesięcy od daty produkcji